OZE czy węgiel?

Z badań archeologicznych wynika, że już człowiek pierwotny korzystał przypadkowo z węgla jako źródła ciepła. Do dzisiaj potrzebne są nam źródła energii jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Są to nieodnawialne źródła energii-ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż ich naturalne odtwarzanie. Odnawialne źródła energii: to siła wiatru, siła wody, energia słoneczna, geotermiczna oraz energia jądrowa. Rewolucja przemysłowa i elektryfikacja przyczyniła się do ogromnego zapotrzebowania na surowce nieodnawialne, takich jak węgiel kamienny i węgiel brunatny, który w Polsce jest najważniejszym surowcem do produkcji prądu-56%. Energia pozyskiwana z wyżej wymienionych źródeł jest zamieniana w elektrowniach, ciepłowniach lub elektrociepłowniach na energię elektryczną lub energię cieplną.

Czytaj więcej: OZE czy węgiel?