Egzaminy gimnazjalne

Część

humanistyczna

Część

matematyczno - przyrodnicza

Język angielski

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2009

2010

 

Od 2012r. obowiązuje nowy tryb zdawania egzaminu gimnazjalnego:

2012

 1. j.polski: arkusz, rozwiązania
 2. historia: arkusz, rozwiązania
 3. matematyka: arkusz, rozwiązania
 4. przyrodnicze: arkusz, rozwiązania
 5. j. angielski podstawowy: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 6. j. angielski rozszerzony: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 7. j. niemiecki: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 8. j. niemiecki rozszerzony: arkusz, transkrypcja, rozwiązania

2013

 1. j.polski: arkusz, rozwiązania
 2. historia: arkusz, rozwiązania
 3. matematyka: arkusz, rozwiązania
 4. przyrodnicze: arkusz, rozwiązania
 5. j. angielski podstawowy: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 6. j. angielski rozszerzony: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 7. j. niemiecki podstawowy: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 8. j. niemiecki rozszerzony: arkusz, transkrypcja, rozwiązania

2014

 1. j.polski: arkusz, rozwiązania
 2. historia: arkusz, rozwiązania
 3. matematyka: arkusz, rozwiązania
 4. przyrodnicze: arkusz, rozwiązania
 5. j. angielski podstawowy: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 6. j. angielski rozszerzony: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 7. j. niemiecki podstawowy: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 8. j. niemiecki rozszerzony: arkusz, transkrypcja, rozwiązania

2015

 1. j.polski: arkusz, rozwiązania
 2. historia: arkusz, rozwiązania
 3. matematyka: arkusz, rozwiązania
 4. przyrodnicze: arkusz, rozwiązania
 5. j. angielski: arkusz, transkrypcja, rozwiązania
 6. j. niemiecki: arkusz, transkrypcja, rozwiązania