Wypracowane dokumenty

Tutaj znajdziesz niezbędne dokumenty, wypracowane przez uczestników programu i uczniów, dotyczące bezpośrednio Aktywnej Edukacji.

  1. Plan TIK
  2. Szkolny Kodeks  TIK

Uwagi do szkolnego kodeksu TIK proszę kierować do autora tego artykułu do końca lutego 2014r.