Klasa IIIa - 2009/2010

Barbara Fajge
wychowawca
Barbara Fajge
Krystian Bąbol   Tomasz Chudaś Marek Ciechański
Bąbol Krystian
Boroń Natalia Chudaś Tomasz Ciechański Marek
Karolina Dywańska Paweł Dywański Alesandra Giza Przemysław Grzegorczyk
Dywańska Karolina
Dywański Paweł
Giza Aleksanra
Grzegorczyk Przemysław
Dariusz Grzeszczuk Krystian Kiecka Anna Kolasa Klaudia Kuraś
Grzeszczuk Dariusz
Kiecka Krystian
Kolasa Anna
Kuraś Klaudia
Marcin Lekan Michał Mścisz Dorota Rusinek Konrad Tomaszewski
Lekan Marcin
Mścisz Michał
Rusinek Dorota
Tomaszewski Konrad
Artur Woźnica      
Woźnica Artur