Projekt Rozwiń Skrzydła

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej zostało laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach programu Równać Szanse 2008 administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Komisja Ekspertów po wyborze wniosków przyznała 22 dotacje na realizację zaproponowanych projektów. Całość dofinansowuje Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności.

 

Nasz projekt - „Rozwinąć skrzydła” rusza już od 1 czerwca 2008r. i będzie realizowany przez 19 miesięcy w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie. Kwota dotacji, jaką udało nam się uzyskać, wynosi 31 000 zł. Koordynatorem projektu jest pani Teresa Maśluch - członek zarządu stowarzyszenia i dyrektor gimnazjum.

Projekt zakłada zorganizowanie szkolnej rozgłośni radiowej i wydawanie gazetki szkolnej pod nazwą „Gimzetka”.

 

Projekt Rozwiń Skrzydła

grupa projektowa z gimnazjum

30 - osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Hańsk pokaże, co potrafi! Będzie przygotowywała i nadawała szkolne audycje radiowe i redagowała kwartalnik rozprowadzany na terenie całej gminy. W planie są warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i informatyczne, które poprowadzą nauczyciele Gimnazjum Publicznego w Dubecznie. Zorganizowane będą wyjazdy studyjne do telewizji i radia Lublin oraz redakcji Tygodnika Chełmskiego. Całość ma wsparcie pedagoga i psychologa. Działania projektowe rozpoczniemy od 3-dniowego wyjazdu integracyjnego nad J. Białym. Projekt ma na celu wzmocnić w młodzieży przekonanie o własnych możliwościach. Ma skłonić do głębszego poznania samego siebie i wyzwolić w młodych ludziach samodzielność i aktywność twórczą. Czy to się uda? Zobaczymy za 19 miesięcy.

 

 

Rozwiń skrzydła

Nauczyciele wchodzący  w skład projektu

Równać SzansePolsko Amerykańska Fundacja Wolność