Zebranie rodziców

Zebranie rodziców odbędzie się 12 kwietnia 2018r. o godz. 1530. Klasy trzecie spotykają się z wychowawcami. Pozostałe klasy - zebranie w formie  konsultacji.