O projekcie

Czego dotyczy projekt?

 

 

Logo projektu Postaw na słońce   Logo szkolnego zespołu

Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. W konkursie bierze udział 108 zespołów z całej Polski. Nasz zespół składa się z 9 osób z klasy I a i jednego ucznia z klasy IIa. Opiekunem zespołu jest pani Bożena Kocanda. Zachęcamy do zapoznania się z efektami naszej pracy oraz materiałami przygotowanymi przez fundację BOŚ.

 

Uczestnicy projektu