Podziękowania

Dyrekcja Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie
wraz z pracownikami oraz całą społecznością szkolną
składa serdeczne podziękowania
za udział w obchodach
Jubileuszu 85-lecia istnienia szkoły w Dubecznie.