Sponsorzy, którzy ufundowali nagrody dla najbardziej aktywnych wolontariuszy SKC i wolontariusza rok

1. Pani Dyrektor naszego gimnazjum i Rada Rodziców -koszulki Caritas
2. Pan Starosta Wiesław Holaczuk
3. Ksiądz Dziekan Karol Klewek
4. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
5. Pan katecheta
6. Koło Caritas oraz ksiądz Zbigniew Szyprowski za ufundowanie koszulek Caritas na ceremonii powołania koła w ubiegłym roku.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!