Przekazanie paczki multimedialnej

17 września 2015r  Gimnazjum Publiczne im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie otrzymało  paczkę  multimedialną, czyli komputer z oprogramowaniem, monitor, projektor, zestaw głośnikowy i prezenter. Darczyńcą był Andrzej Zibrow - dyrektor generalny Global Mineral  Prospects  Sp. z  o.o. Grupa Kapitałowa Balamara,  który w ten sposób  wsparł   działalność dydaktyczną szkoły.

 

Darowizna jest cennym wsparciem w sytuacji, gdy nieustannie wzrastają potrzeby szkoły . Oprócz zestawu multimedialnego, który służyć ma całej wspólnocie szkolnej, każdy uczeń obdarowany został zestawem składającym się z torby reklamowej, koszulki i smyczy.  Wszystko przebiegało w ciepłej, przyjaznej atmosferze w obecności przedstawicieli władz samorządowych. Jak zapewnił darczyńca, nie był to jednorazowy akt, ale zapowiedź dalszej współpracy.

Pozostałe zdjęcia ze spotkania.