Podręczniki do klas I

Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują:

 

Klasa I gimnazjum:
1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2. materiały ćwiczeniowe.

Plakat informacyjny

źródło:

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej