Terminy spotkań z rodzicami

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 odbędą się według poniższego terminarzu:

 

Data Temat Godzina Forma zebrania
25-11-2014 Konsultacje indywidualne z nauczycielami  i wychowawcami 1500 - 1700 Rozmowy indywidualne z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów
27-01-2015 Podsumowanie pracy szkoły za I semestr (klasyfikacja śródroczna) 1530 - 1630 Spotkania z wychowawcą
14-04-2015 Konsultacje indywidualne z nauczycielami  i wychowawcami 1500 - 1700 Rozmowy indywidualne z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów
23-06-2015 Podsumowanie pracy szkoły, spotkanie z dyrektorem (szkolenie dla rodziców) 1530 - 1630 Spotkanie z dyrektorem (prelegent)