Turniej chemiczny

V Lubelski Turniej Chemiczny

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Chemii UMCS zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów gimnazjum z województwa lubelskiego do udziału w Turnieju Chemicznym.Cele:

 

  1. Rozbudzanie i rozwijanie  zainteresowań chemią.
  2. Motywowanie uczniów do rozwijania uzdolnień, poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie chemii.
  3. Stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie chemii.
  4. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

Regulamin konkursu