Aktywna edukacja

Pod koniec listopada 2013 r nasza szkoła przystąpiła do programu Aktywna Edukacja.

 

Celem tego programu jest:

  1. wzmocnienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczestników, tak aby byli oni przygotowani do zaplanowania zapotrzebowania informatycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu przedmiotowym.

Program trwać będzie do czerwca 2014 roku. Nauka odbywać się będzie w modelu mieszanym (blended learning), łączącym spotkania sieci współpracy z kształceniem e - learningowym.
Nasza szkoła otrzyma wsparcie w postaci kursu e - learnigowego przeznaczonego dla każdej grupy (dyrektorów, koordynatorów przedmiotowych, koordynatorów szkolnych) oraz w postaci zainicjowania spotkania sieci współpracy.