"Dekalog" wolontariusza chrześcijańskiego

Wolontariat to ruch społeczny, który opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom.

 

 

1. Każdy człowiek jest dla mnie siostrą i bratem. (Braterstwo)

2. Widzę i reaguje na każde zło i krzywdy. (Wrażliwość)

3. Jestem z tymi, którzy są odepchnięci i wykluczeni. (Solidarność)

4. Niektórzy wolontariuszami bywają, ja JESTEM wolontariuszem. (Stałość)

5. Mój uśmiech jest bronią zdolną pokonać strach i bezradność. (Radość)

6. Nawet jeśli nie mogę pomóc, to jestem z tymi, którzy mają problem. (Empatia)

7. Kiepski wolontariusz mówi i mówi i mówi... I często nie mówi o czym mówi . Dlatego chętnie słucham. (Zdolność słuchania)

8. Spóźnianie jest dobre dla leniuchów i ślamazar. (Punktualność)

9. Czego nie mogę zrobić sam, zrobimy to we dwoje lub w trójkę. (Zespołowość)

10. Tylko maminsynki uważają, że są rzeczy za trudne (Konsekwencje)

11. Dla  ludzi ograniczonych świat kończy się na ich miejscowości. Mój świat to cały świat.(Współczucie)

12. Pieniądze przynoszą największą radość, gdy są dawane tym, którzy mają ich mniej ode mnie. (Hojność)

13. Błędy na szczęście można poprawić. (Praca nad sobą)

14. Nie opuszczam, tych którzy idą ze mną drogami życia. (Wierność)

15. Kocham Cię. To znaczy chcę żyć tak, abyś ty był szczęśliwy. A jeśli ty jesteś szczęśliwy, to i ja jestem szczęśliwy, ponieważ ty jestem szczęśliwy. (Miłość)