Certyfikat ECDL

Przypominam, że w naszej szkole istnieje możliwość zdobycia certyfikatu ECDL (Europejskiego komputerowwego prawa jazdy).

 

Ecdl (European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jej posiadacz zdał pomyślnie siedem egzaminów sprawdzających podstawową wiedzę i umiejętności obsługi komputera. Ecdl uznawany jest w całej Europie.

Jakie obowiązują egzaminy?

 

Egzamin teoretyczny

  1. Podstawy technik informatycznych dotyczące użytkowania i zastosowań komputerów.

Egzaminy praktyczne:

  1. Użytkowanie komputerów - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
  2. Przetwarzanie tekstów - używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu.
  3. Arkusze kalkulacyjne - podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
  4. Bazy danych - pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
  5. Grafika menedżerska i prezentacyjna - grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
  6. Usługi w sieciach informatycznych - zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z -autostrady informatycznej.

 

Każdy zdany egzamin odnotowany jest na dodatkowej karcie, tzw EKUK.

Certyfikat ECDL zachowuje ważność bezterminowo.

Cennik:

  • Wydanie EKUK  - 40zł
  • każdy zdawany egzamin - 25zł
  • Wydanie certyfikatu ECDL - 40zł

Zródła informacji ze strony Polskiego Biura ECDL.