Czas na piesze wędrówki

W sobotę  22 maja 2010 już po raz XXXVII na szlaki poleskie wyruszy dość liczna grupa młodzieży i dzieci (około 150 osób)  w ramach zorganizowanego przez Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie Rajdu ślimaków.

W rajdzie uczestniczyć będą następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie, Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie, Zespół Szkół w Cycowie, Szkoła Podstawowa w Kulczynie, Szkoła Podstawowa w Hańsku oraz nasza szkoła.

 

Ponadto oprócz tras pieszych przewidziany jest spływ kajakowy po rzekach: Tarasience, Włodawce i Bugu oraz rajd rowerowy szlakiem nadbużańskim.

Celem imprezy jest:

  • uczczenie 200 rocznicy Powiatu Włodawskiego
  • uczczenie 100 rocznicy powstania Oddziału PTK - PTTK w Chełmie
  • uczczenie 60 rocznicy powstania PTTK
  • popularyzacja walorów krajoznawczych Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego
  • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych

Rajd odbywać się będzie czterema różnymi trasami:

  1. Trasa nr 1 - Zbiórka uczestników o godz. 900 na dworcu PKS i wyjazd do miejscowości Osowa. Następnie pieszo: Osowa  - Jezioro Pereszpa - Jezioro Spólne - Żłobek Mały - Żłobek Duży - Tarasiuki - Okuninka
  2. Trasa nr 2 Zbiórka uczestników o godz. 1000 przed GOK - iem w Hańsku. Trasa przebiega następująco Hańsk - Dubeczno - Luta - Okuninka
  3. Trasa nr 3 Włodawa - Orchówek - Okuninka
  4. Trasa nr 4 Dowolna gwarantująca przybycie i udział w ognisku turystycznym o godz. 1700

Ognisko i zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Relax w Okunince