Cześć ich pamięci

Polacy z głębokim żalem i smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci prezydenta RP L. Kaczyńskiego i jego małżonki Marii oraz wielu wysokich rangą przedstawicieli państwowych, którzy w wiosenny, kwietniowy poranek zginęli w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.


Polskę ogarnęła żałoba. Świat składał kondolencje.

My, uczniowie Gimnazjum Publicznego w Dubecznie, razem z naszymi nauczycielami chwilą wymownej ciszy także oddaliśmy hołd tragicznie zmarłym. Mieliśmy pełną świadomość dramatu, który rozegrał się niemal na naszych oczach. Rozmowy toczone na lekcjach wychowawczych uzmysłowiły nam ogrom tragedii i straty, jakie poniósł nasz kraj, społeczeństwo, rodziny i pojedynczy ludzie.


Łączymy się w bólu z tymi, których bezpośrednio lub pośrednio dotknęło to nieszczęście. Z opłakującymi ich dziećmi, rodzicami, dziadkami, kolegami i przyjaciółmi.
Wiemy, że życie toczyć się będzie dalej, ale pustka po tych, co odeszli, w naszych sercach i pamięci długo pozostanie niewypełniona.

Społeczność Gimnazjum