Procedura wydawania duplikatu legitymacji

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

  1. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw
  2. załącznik 1 -  duplikat legitymacji
  3. załącznik 2 - duplikat świadectwa