Realizujemy projekt

 


REALIZUJEMY PROJEKTMoja szkoła – Moją szansą
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie w gminie Hańsk w roku 2011 poprzez wdrożenie programu rozwojowego mającego na celu wyrównanie szans edukacyjnych u 100 uczniów.

Czytaj więcej: Realizujemy projekt

Regulamin Rekrutacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Moja szkoła – Moją szansą”

Cel główny:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie w gminie Hańsk w roku 2011 poprzez wdrożenie programu rozwojowego mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych u 100 uczniów.

Czytaj więcej: Regulamin Rekrutacji