Najlepsi z informatyki

Najlepsi w tej branży w szkole

2012/2013

Klasy I Klasy II
   

Kacper Grabowicz

37 pkt / 55 pkt

Katarzyna Bartnik

42 pkt / 65 pkt

   

Agata Wasilewska

36 pkt / 55 pkt

Julia Kozłowska

36 pkt / 65 pkt

   

Żaneta Dalczyńska

35 pkt / 55pkt

Anna Kondrat

36 pkt/ 65 pkt