Doradztwo

Doradztwo i orientacja zawodowa
Każdy wie jak ważne jest w procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w plan wychowawczy szkoły. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację. Dlatego też zadaniem doradcy zawodowego w gimnazjum jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i odpowiedniego profilu klasy. Charakter doradztwa zawodowego sprowadza się do tego, że w pełni jest respektowana i doceniana autonomia i indywidualność jednostki. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia.
Kim jest Szkolny Doradca Zawodowy?


Jest to osoba, która obiektywnie pomoże określić twoje oczekiwania zawodowe, pomoże  ocenić zainteresowania i uzdolnienia zawodowe oraz wybrać ścieżkę edukacyjną. Udzieli ci wszelkich informacji, pomoże w samodzielnym korzystaniu ze zbiorów, wskaże dodatkowe źródła informacji.

Rok szkolny 2015/2016
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Jesteście państwo pierwszym doradcą twojego dziecka. Spróbuj wesprzeć go w tak ważnych decyzjach życiowych jakim jest wybór szkoły i zawodu.

  • Zaobserwuj, jakie czynności chętnie wykonuje Twoje dziecko, co go pasjonuje i ciekawi. Rozmawiaj na ten temat , gdyż jest  to pierwsze źródło informacji o jego zainteresowaniach.
  • Rozmawiaj na temat interesujących syna lub córkę przedmiotów szkolnych i zajęć pozalekcyjnych. Rozmowy te uświadomią Ci możliwości i potencjał Twojego dziecka.
  • Angażuj się w życie szkoły, także we współpracę z doradcą zawodowym, aby wspierać syna lub córkę w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej

Szanowni Państwo wyniki badań wskazują, że rodzice oraz tradycje rodzinne mają największy wpływ na edukacyjne i zawodowe wybory dziecka.
Oczywiście bardzo ważną rolę w wyborze szkoły i zawodu pełnią również czynniki wewnętrzne , do których możemy zaliczyć: zainteresowania, predyspozycje, zdolności, umiejętności, temperament, cechy charakteru, wartości, możliwości intelektualne, postawy, przekonania, stan zdrowia. Zaobserwuj, jakie czynności chętnie wykonuje Twoje dziecko, co go pasjonuje i ciekawi. Rozmawiaj na ten temat , gdyż jest  to pierwsze źródło informacji o jego zainteresowaniach.

  • Rozmawiaj na temat interesujących syna lub córkę przedmiotów szkolnych i zajęć pozalekcyjnych. Rozmowy te uświadomią Ci możliwości i potencjał Twojego dziecka.
  • Angażuj się w życie szkoły, także we współpracę z doradcą zawodowym, aby wspierać syna lub córkę w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej

Polecam Państwu następujące strony internetowe, na których znajdziecie ważne i pomocne informacje;

  1. http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/vademecum-doradztwa-zawodowego
  2. http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/
  3. http://www.koweziu.edu.pl/filmy


Doradca zawodowy pomoże Ci udzielając indywidualnej porady zawodowej na kolejnych etapach wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia, zatrudnienia, przekwalifikowania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy.

Pomagam wybrać mojemu dziecku zawód i szkołę ponadgimnazjalną.