Obszar 6

Obszar 6: zajęcia zorganizowane:Spotkanie z policjantem

 

Dnia 19. 12. 2013 r. odbyło się spotkanie z policjantem, psychologiem oraz przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie. Tematem spotkania było: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Psychologiczne zagrożenie a poczucie bezpieczeństwa. Uzależnienia, jakie niosą za sobą zagrożenia i konsekwencje.

Celem tej wizyty było przeprowadzenie zajęć, podczas których młodzi ludzie mogli dowiedzieć się o szeroko rozumianym bezpieczeństwie własnym i swoich bliskich. Podczas spotkania policjant pan Daniel Eustrad przedstawił wszystkim uczniom naszego gimnazjum materiał filmowy obrazujący, jakie zachowania kierowców mogą doprowadzić do wypadku drogowego i jakie mogą być jego skutki. Ponadto przybliżono uczniom zagrożenia karne za udzielanie środków odurzających oraz konsekwencje zdrowotne ich zażywania. Wszyscy dowiedzieli się również jak należy postępować i bronić się przed wciągnięciem do nieformalnych grup młodzieżowych.

Pani psycholog przedstawia prezentację i uświadomiła uczniów jak psychologiczne zagrożenie burzy poczucie bezpieczeństwa u ludzi. Mówiła także o zagrożeniach wynikających z cyberprzemocy.

Pani K. Grekuła przedstawiła prezentację o uzależnieniach oraz jakie niosą za sobą zagrożenia i konsekwencje. Uczniowie obejrzeli również film dotykający problemów osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy. Młodzież z uwagą i dużym zainteresowaniem przysłuchiwała się prezentacji naszych gości. Uczniowie zadali wiele trafnych pytań. Na koniec chcąc sprawdzić wiedzę, jaką posiadła młodzież pani psycholog w formie konkursowej odpytywała uczniów.
link do galerii zdjęć

Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej we Włodawie:

Dnia 28 marca obecnego roku odbyło się w naszym gimnazjum spotkanie z panem W Makarewiczem oficerem Straży Pożarnej we Włodawie. Spotkanie było bardzo kształcące, gdyż strażak opowiadał nam o zagrożeniach pożarowych widzianych oczami uczestnika. Przedstawił nam również sposoby pierwszej pomocy, które mogłyby nam się w przyszłości w czasie pożaru i nie tylko, bardzo przydać. Spotkanie było ciekawe i ujmujące.

 

Powiatowy Turniej Szkół Zdrowym być - to fajnie żyć.

Młodzież z naszego gimnazjum pojechała sprawdzić swoje umiejętności i wzięła udział w powiatowy turnieju szkół Zdrowym być - to fajnie żyć. Turniej przeprowadzony został 20 listopada w Starostwie Powiatowym we Włodawie. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wszystkie szkoły rywalizowały w 3 konkurencjach:

  1. Śmiech to zdrowie,
  2. Wiedza kołem się toczy
  3. Sport to zdrowie.

Uczniowie na turnieju doskonale się bawili.