Realizujemy projekt

 


REALIZUJEMY PROJEKTMoja szkoła – Moją szansą
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie w gminie Hańsk w roku 2011 poprzez wdrożenie programu rozwojowego mającego na celu wyrównanie szans edukacyjnych u 100 uczniów.
RODZAJE OFEROWANYCH ZAJĘĆ:

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych
dla  60 uczniów (32 chł. i 28 dz.) z klas I-III

  • Zajęcia z informatyki                 dla 10 uczniów nie posiadających własnych komputerów
  • Zajęcia z języka angielskiego             dla 30 uczniów klas I-III
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego         dla 80 uczniów klas I-III
  • Szkolny Ośrodek Kariery             dla 100 uczniów klas I-III

Pełny tekst do pobrania