$this->addScript( 'whcookies.js' );
Terminarz spotkań z rodzicami Drukuj
Wpisany przez Grzegorz Kocanda   
sobota, 19 września 2015 13:02

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się według poniższego planu:

 

Data Temat Godzina Forma zebrania
27-09-2017 Organizacja pracy szkoły rok szkolny 2017/2018. Wybory do Rady Rodziców. 1530 - 1630 Spotkanie z dyrektorem. Spotkanie klasowe                     z wychowawcami.
23-11-2017

Konsultacje indywidualne z nauczycielami  i wychowawcami.

Konsultacje indywidualne z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Włodawy

1330 - 1630 Rozmowy indywidualne z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów
24-01-2018 Podsumowanie pracy szkoły za I semestr (klasyfikacja śródroczna) 1530 - 1630 Spotkania z wychowawcą
26-04-2018 Konsultacje indywidualne z nauczycielami  i wychowawcami 1330 - 1630 Rozmowy indywidualne z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów
20-06-2018 Podsumowanie pracy szkoły, spotkanie z dyrektorem. 1530 - 1630 Spotkanie z dyrektorem, rozmowy indywidualne
Poprawiony: poniedziałek, 02 października 2017 16:19