Obszar I

Obszar 1 - zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej

 

 


Pierwszy scenariusz był realizowany przez nauczyciela wychowania fizycznego Andrzeja Michałowicza w dniu 19.03.2014 r. na lekcji w klasie pierwszej. Tematem zajęć z piłki siatkowej było: Przyjęcie i podanie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym.  Dodatkowo była doskonalona technika dokładnego kierowania piłki do celu, odbijając sposobem dolnym i górnym. Lekcja została uatrakcyjniona poprzez wprowadzenie odpowiedniego doboru zabaw i gier ruchowych.

Aerobik – doskonalenie poczucia rytmu, to temat drugiego scenariusza zajęć. Pani Krystyna Gonerska w dniu 19.03.2014 r. przeprowadziła w klasie III a i b zajęcia z aerobiku. Prowadzenie ćwiczeń przy muzyce wzbudza dużo emocji, zainteresowania. Zajęcia te miały za zadanie ukazać uczennicom wpływ muzyki na rozwój wyobraźni i wyrabianie twórczej improwizacji oraz estetyki ruchu. Dziewczęta na tych zajęcia same również dobierały zestaw ćwiczeni i samodzielnie je prezentowały, co stało się powodem do dobrej zabawy.