Sprzątanie cmentarza Unicko-Prawosławnego w Hańsku

Dnia 24.10 2013r. odbyło się sprzątanie cmentarza Unicko-Prawosławnego z klasą III B oraz członkami SKC w ramach zbliżającego się Święta Zmarłych.

 

Praca na cmenatrzuPraca na cmentarzu Praca na cmentarzu Praca na cmentarzu Praca na cmentarzu Praca na cmentarzu Praca na cmentarzu