Kategoria obejmuje wszystkie przedmioty ścisłe, czyli matematykę, informatykę, fizykę, chemię, biologię i geografię.


You’ll learn what’s going on around you even when you can’t see it, and that the smallest of changes can make a big difference.

Przygotowanie do konkursu z chemii